НАШИЯТ ЕКИП

Мотивиран и сплотен колектив се грижи за това всички мебели по поръчка и обзавеждане по проект винаги да бъдат неповторими, качествени и по Ваш вкус.

Съотношението качество - цена - ефективност - рентабилност създаде голяма възможност "Зора Стил" да достига до нови клиенти и партньори.

Желанията на всеки клиент са напълно удовлетроени от екип от способни лидери, работници, всичко в динамична среда, която предлага възможности за оптимално развитие на потенцяла на персонала.

Инженерите от проектно–конструкторския отдел, /всички с необходимите квалификации/, са групирани в няколко екипа от инженер проектанта и инженер конструктури.

Техническият ни екип е квалифициран и опитен. Високо технологичните машини се управляват от инженери с магистърска степен.

Всички проектанти са с необходимите квалификации и опит. Те са групирани в два отдела – инженер конструктури и инженер проектанти, организирани да работят по различните фази от направата и реализацията на всеки отделен проект.

Нашите проектанти владеят различни софтуерни програми за дизайн като AutoCAD & 3D Max.

Големината на монтажният екип, който ще монтира вашите мебели ще зависи от големината на поръчката.

Стандартно монтажниците са в екип от 4-има.

Минималният екип от монтажници е от 2-ма.

Монтажниците на "ЗОРА СТИЛ" имат сериозен опит и са високо отговорни към задълженията си.

Качеството при произвдоството в нашата фабрика се следи от специалист по качеството, както и от две допълнителни контролни звена.

TOP