Молим Ви да прочетете инструкциите за експлоатация описани по-долу много внимателно и то преди да започнете да използвате обзавеждането си от "ЗОРА СТИЛ".

В тази част от сайта ни ще откриете обща полезна информация, както и специални инструкции, които се отнасят само за наши продукти.

Като производител "ЗОРА СТИЛ" не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на неправилна експлоатация на мебелите по поръчка.

Желаем Ви много щастие, успехи и комфорт с Вашите нови мебели по проект.

Инструкции за експлоатация и съвети

От първостепенна важност е монтажът на обзавеждането да се извърши от квалифициран персонал. Важното е да се използват правилните дюбели и винтове за монтаж към стените, в зависимост от типа зидария.

Уверете се, че съществуващата стена може да носи тежестта на горни/стенни модули. Не се отпускайте с цялото си тегло на отделни окачени стенни шкафове - съществува опасност от изхлузване!

Никога не отстранявайте панти, за да ги почистите!

Изключвайте от захранването преди да смените или почистите електроуредите!

Работата в кухнята е свързана с много вода, високи температури, пара, влага и влажност. Много хранителни продукти могат да оставят упорити петна. Макар, че съвременните материали, от които са изработени мебелите са устойчиви на повечето видове износване, има граници, до които те могат да издържат. Toва зависи от специфичните характеристики на съответните материали.

  Ето защо, спазвайте следните общи инструкции за почистване на Вашите мебели:

 • Установете какъв тип повърхности закупувате с вашето обзавеждане, като за целта попитайте търговеца на мебелите. След това се снабдете с неоходимите специфични продукти за поддръжка на различните повърхности.
 • На пазара се предлагат всички видове продукти за всички типове повърхности, изберете правилните и следвайте инструкциите, посочени на опаковката. Препоръчваме Ви да направите първоначален тест на препарата за почистване на по незабележимо място върху плоскостта.
 • Обзавеждането лесно може да се почисти с мек парцал и микро-фибърна кърпа.
 • Използайте само меки, водоразтворими почистващи продукти, чиято информация изрично посочва, че те са предназначени за използване върху мебели.
 • Никога не използвайте разтворители и препарати съдържащи органични разтворители и алкохол (разтворители за боя, лакочистител, неразреден алкохолен спирт и др.)
 • Всички материали от обзавеждането могат да бъдат сериозно повредени от ацетон, амоняк, трихлоро етилен, белина, сода каустик, солна киселина и др.
 • Независимо от типа на повърхностите на плоскостите, от които са изработени Вашите мебели, никога не използвайте остри химически вещества върху тях, като например абразиви или разтворител. Прахообразни препарати за излъскване, телени гъбички или гъба за изтъргване на съдове за готвене могат да повредят повърхностите до такава степен, че да е невъзможно следите да бъдат отстранени или поправени.
 • Използвайте меки, недраскащи тъкани, кожа (гюдерия) или специална гъба за почистване.
 • Винаги отстранявайте следите от замърсяване колкото е възможно по-бързо. Пресните петна се отстраняват много по-лесно и съответно могат да изчезнат напълно. В никакъв случай не използвайте парочистачка или течаща вода от маркуч!
 • След всяка дейност или почистване, винаги избърсвайте всички повърхности до пълното им подсушаване. Поддържайте всички повърхности сухи по всяко време! Ако оставяте вода или други течности да се събират по тях, това може трайно да ги увреди!
 • Разлята течност, конденз или остатъчна влага могат да се съберат в извивките на дръжките или до цоклите. Незабавно отстранете всяка влага. В противен случай това може да доведе до издуване. Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация.
 • Всички почистващи материи (по възможност памучни) трябва да бъдат почистени и изплакнати преди употреба. Изплакнете неколкократно всички почистващи материи, за да сте сигурни, че по тях не останали следи от минерални прахообразни частици или метален прах. Това може да доведе до малки, микроскопични следи, които са повече или по-малко забележими в зависимост от количеството светлина, което пада върху тази част от повърхността. Те по никакъв начин не намаляват практическата стойност, но в крайна сметка са неизбежни, както при всички гланцирани, стъклени и други мебелни повърхности. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 • Избягвайте оцветяване на повърхности с незаличими продукти, не поставяайте стикери или лепенки, особенно на повърхности в близост до топлина.
 • Мебелите трябва да заемат помещения с нормален климат. Това се отнася до температурата и относителната влажност на стаята. Атмосферната влажност в помещенията трябва да е с нива между 40% и 60%.
 • Продължителното излагане на мебелите в затворени помещения, без проветрение и с висок процент влажност във въздуха (например ваканционни морски жилища) може да повреди обзавеждането, като може да причини плесен, деформации и раздуване на мебелите. Препоръчва се периодично проветряване на помещението, в случаите на такива дългосрочни периоди, в които не се експлоатират помещението и обзавеждането.
 • Много е важно да не излагате обзавеждането на директна слънчева светлина, за да отложите нормалния процес на изменение на цвета на повърхностите.
 • Винаги включвайте аспиратора по време на целият период на топлинна подготовка на храната, по този начин се преработва въздушният поток и се предотвратява повредата на горните кухненски модули от влагата, отделена при процеса на готвене.
 • Никога не поставяайте горещи домакински съдове, ютии, кафе машини и други нагорещени предмети направо върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте предпазна подложка между работния плот и горещите повърхности.
 • Не поставяайте горящи цигари директно върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте пепелник!
   Винаги използвайте вашите мебели правилно! Неправилната или неподходяща употреба може да доведе до нараняване на хора или повреждане на имущество.

Спазвайте следните Общи инструкции за безопасна експлоатация на Вашите мебели:

 • Не извършвайте промени по обзавеждането и конструкцията на мебелите, тъй като това може да наруши тяхната стабилност, не претоварвайте вътрешните рафтове.
 • Не стъпвайте и не сядайте върху работните плотове на кухня. Никога не оставяайте деца без надзор в кухнята, ако има вероятност те да включат някой електрически уред.
 • Проверявайте редовно конденза на хладилника, за да сте сигурни, че водата от него не замръзва или прелива.
 • Разрешавайте само на електро и водопроводни специалисти да свързват уредите. Викайте редовно експерт да проверява тези инсталации!
 • Не висете на окачените на стените шкафове! Прекомерното натоварване може да ги откърти от стената.
 • Ламинираните плоскости трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 • Ламинираните плоскости могат да се почистват с традиционни домакински почистващи препарати. Не използвайте препарати, които съдържат абразивни частици.
 • Нанесете препарата за почистване, разреден с вода в съответствие със степента на замърсяване. За почистването използвайте мека тъкан. След това отстранете всякакви остатъци от почистващия препарат с чиста вода и задължително подсушете.
 • Упорити петна, като например лак, остатъци от лепило или пръски от мазнина, могат лесно да се отстранят с пластмасови стъргалки, които можете да намерите в търговската мрежа. Преди да ги използвате, изпробвайте почистващия продукт на скрито, по-незабележимо място върху плоскостта.
 • Почистващи препарати, съдържащи оцет, целулоза, разтворители или са на азотна основа не са подходящи за почистване на тези повърхности. Никога не използвайте парочистачка!
 • Плоскостите от масивна дървесина трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 • Обзавеждане с части от масивна дървесина може да се напука или разлепи вследствие на излагане на висока температура или в близост до източник на висока температура, или в близост до източник на топлина. Частите на обзавеждането от масивна дървесина могат да изменят цвета си при продължително излагане на светлина.
 • Плоскостите от масивна дървесина са известни с това, че са лесни за почистване, тъй като повърхността им е напълно запечатана, което означава, че замърсяването може да бъде лесно отстранено без да се прилага сила и без да се употребяват остри химически вещества. Почистването на повърхностите да се извършва винаги по продължение на дървесните влакна.
 • Периодично обработвайте повърхностите с препарати съдържащи восък.
 • В никакъв случай не използвайте за почистване ацетон, амоняк, белина и препарати, съдържащи хлор.
 • Лакът основно се нанася върху МДФ или ПДЧ панел, без предварително поставено фолио или други подобни.
 • Лакираните плоскости трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 • Лакираните плоскости са изключително лесни за почистване, тъй като тези повърхности са напълно запечатани. Следователно замърсяването може да бъде лесно отстранено с помоща на малко или даже без никакво усилие и до голяма степен без помоща на химически вещества.
 • При врати с вкопани дръжки, бъдете особено внимателни, когато отваряте и затваряте вратички, капаци и издърпващи се части, тъй като ноктите на ръцете, пръстени и др. могат да оставят следи върху чувствителната повърхност. Върху висококачествения лак в близост до дръжката могат да се появят малки драскотини. Те са последствие от избора на този вид врати и следователно не са основание за рекламация.
 • Вследствие на употребата на обзавеждането са възможни малки драскотини по повърхността на лакираните плоскости. В тези случаи е препоръчително полирането с полираща паста, която можете да закупите от специализираните магазини за бои и автобои.
 • Гланцираните акрилни плоскости се харектиризират с отличителен блясък, който се получава с помоща на акрилно фолио.
 • За да избегнете натрупването на статично електричество, препоръчваме ви да използвате пластмасова антистатична бърсалка или четка.
 • Гланцираните акрилни плоскости са известни с това, че са лесни за почистване, тъй като имат напълно запечатани повърхности. Следователно замърсяването може да бъде лесно отстранено с помоща на малко или даже без никакво усилие и до голяма степен без помоща на химически вещества.
 • МДФ профилите трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 • МДФ профилите могат да се почистват с традиционни домакински почистващи препарати. Не използвайте препарати, които съдържат абразивни частици.
 • Нанесете препарата за почистване, разреден с вода в съответствие със степента на замърсяване. За почистването използвайте мека тъкан. След това отстранете всякакви остатъци от почистващия препарат с чиста вода и задължително подсушете.
 • Упорити петна, като например лак, остатъци от лепило или пръски от мазнина, могат лвсно да се отстранят с пластмасови стъргалки, които можете да намерите в търговската мрежа. Преди да ги използвате, изпробвайте почистващия продукт на скрито, по-незабележимо място върху плоскостта.
 • Почистващи препарати, съдържащи оцет, целулоза, разтворители или са на азотна основа не са подходящи за почистване на тези повърхности. Никога не използвайте парочистачка!
 • Гланцираните полиглос плоскости се отличават със своя невероятен блясък, който се получава с помоща на полимерно фолио.
 • Гланцираните полиглос плоскости са изключително лесни за почистване, тъй като тези повърхности са напълно запечатани. Следователно замърсяването може да бъде лесно отстранено с помоща на малко или даже без никакво усилие и до голяма степен без помоща на химически вещества.
 • Ламинираните работни плотове не бива да бъдат използвани за рязане, понеже ножовете може да оставят белези по всички материали, дори и по тези с твърди ламинирани покрития. Използвайте дъски за рязане от дърво, пластмаса, гранит или други подходящи материали.
 • Порцеланът и другите съдове за хранене имат неизгладени ръбове отдолу. Избягвайте да плъзгате тези съдове по ламинираните работни плотове, тъй като това може да доведе до лекото им надраскване.
 • Никога не оставяйте горещи домакински съдове, ютии, кафемашини и други нагорещени предмети направо върху ламинираните работни плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди.
 • Винаги изполвзайте предпазна подложка между работния плот и горещите повърхности! Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 • Не поставяйте горящи цигари директно върху ламинираните работни плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте пепелник. Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламации. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 • Ламинираните работни плотове може да се почистват с традиционни домакински почистващи препарати ( но без препарати за изстъргване и такива съдържащи абразивни частици). Нанесете препарата за почистване, разреден с вода в съответствие със степента на замърсяване. За почистването използвайте мека тъкан. След това отстранете всякакви остатъци от почистващия препарат с чиста вода и подсушете работния плот.
 • Бъдете особено внимателни с плодови сокове, избелващи и други химически активни вещества, които могат да предизвикат обезцветяване на повърхността на работния плот. Тези вещества трябва незабавно да се изтриват и повърхността да се почисти.
 • Запомнете: Никога не оставяйте течности върху ламинираните работни плотове, особено върху зоните на съединяване на плотовете.
 • Повърхностите от естествен камък – мрамор и гранит изискват грижи, съобразени с порестата структура на материала.
 • При мраморни повърхности почиствайте веднага всички петна, като използвате само топла вода и сапун, не използвайте други течни почистващи препарати.
 • При гранитни повърхности почиствайте веднага всички петна, като използвате меки почистващи препарати и спирт.
 • Ако все пак останат петна след почистване, то те обикновено изчезват след 2-3 месеца при естествения процес на абсорбация на материала.
 • Никога не поставяйте горещи домакински съдове директно върху повърхностите от естествени материали.
 • Избягвайте всякакъв контакт на повърхностите от композитни материали с корозиращи субстанции, като лимонена киселина (съдържаща се в плодовете и зеленчуците), което може да повреди необратимо повърхностите, като наруши техния естествен блясък.
 • Избършете и почистете незабавно петна от червено вино, лепило, масло, оцет, кафе, плодове и зеленчуци, тъй като тези продукти причиняват на повърхностите от естествени материали петна, трудни за почистване.
 • Повърхности от композитни материали може да почиствате с вода и меки почистващи средства. Червено вино, лепило, масло, оцет, кафе, плодове и зеленчуци могат да причинят петна, трудни за почистване. В случай на такова замърсяване, избършете и почистете незабавно.
 • Никога не оставяйте горещи домакински съдове директно върху повърхностите от композитни материали.
 • Избягвайте всякакъв контакт на повърхностите от композитни материали с корозиращи субстанции, което може да повреди необратимо повърхностите, като наруши техния естествен блясък.
 • Пантите и чекмеджетата обикновено не изискват никаква подръжка.
 • Водачите на чекмеджетата не изискват допълнителни грижи. Поради принципа им на работа, те сами си осигуряват почистването.
 • Приборниците за чекмеджетата могат да се извадят и да бъдат почистени. Това става най-добре ако се използва мек почистващ препарат.
 • Никога не отстранявайте панти, за да ги почистите! Внимание опасност от нараняване!
 • Стъклените повърхности се почистват със специализираните препарати за почистване на стъкло.
 • Не се препоръчва използването на панели със стъкло Лакобел или стъкло с принтирано изображение в близост до котлони. Попадането на горещи пръски върху стъклото по време на готвене може да доведе до напукване на стъклото заради резкия термошок (студено-топло)
 • Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация.
 • Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 • Почиствайте котлоните и мивките от неръждаема стомана, емайл или пластмаса, като използвате влажна материя и препарат за почистване на съдове (детергeнт, веро).
 • Упорити петна от вода (котлен камък) могат да бъдат отстранени с препарати, налични в търговската мрежа или с обикновен оцет за домакински нужди.
 • Частите от неръждаема стомана почиствайте с мека кърпа и препарат, специално предназначен за почистване и полиране на неръждаема стомана, като следвате посоката на полировката.
 • Не използвайте телени гъбички, абразивни препарати и такива, съдържащи хлор.
 • Обърнете специално внимание на инструкциите на производителите на уредите и мивките.
 • Отстранете замърсяването, което не е загоряло, като използвате влажна материя без препарат за почистване на съдове.
 • Упорити петна, котлен камък, дори издрасквания от метални съдове за готвене, могат да бъдат отстранени, като използвате препоръчаните от производителя препарати.
 • Остатъци от загоряло най-добре се отстраняват, докато са все още горещи с помоща на стъргалка, която придружава уреда.
 • Уверете се, че върху зоните за готвене няма да попадне и загори захар или храни, които съдържат захар (например мармалад или сладко)! Незабавно отстранете тези храни с влажна кърпа!
 • Обърнете специално внимание на информацията на производителите на уредите относно тяхната експлоатация и грижите за тях.
 • Осигурете подходяща вентилация по време на готвене и се уверете, че парата не може да се събира като конденз върху кухненските елементи. Винаги използвайте аспиратора на подходящата степен.
 • Избягвайте да разливате вода.
 • Изчакайте 20 минути след завършване на програмата за измиване преди да отворите съдомиялната, за да може парата да се кондензира вътре в уреда.
 • Не използвайте кафемашини, електрически кани или тостери директно под шкафовете, окачени на стените. С времето парата, която те изпускат, както и високата температура, може да повредят мебелите.
 • Никога не поставяйте горещи съдове за готвене или други нагорещени предмети директно върху работния плот или други модули без предпазна подложка.
 • Периодично проверявайте температурата на повърхността покрай ръба на вратата на фурната. Ако можете да докосвате ръба с върха на пръстите си, то разсейването на топлината е все още в границите на приемливото, Ако не е така, уплътнението на вратата трябва да бъде проверено от техниците по обслужването на производителя на уреда.
 • Не оставяйте вратите на съдомиялната и фурната леко отворени с цел проветряване, тъй като излизащата топлина и влага биха могли да доведат до повреждане и издуване на съседните компоненти на кухнята.
 • Обърнете също особено внимание на специалните инструкции на производителите на електроуредите и специалните компоненти.
 • Всички модули са проектирани според най-новите технологии.
 • Избягвайте да разливате вода.
 • Всички максимални натоварвания, изброени по-долу са на база статично дефиниране, което означава, че капацитетът за определеното натоварване е резултат от внимателното и правилно поставяне на предмети, а не на „пускането”, „хвърлянето”, или друга неправилна употреба.
 • Товарът трябва да бъде равномерно разпределен по повърхността. Избягвайте тежкото натоварване само на едно място.
 • Потребителят е отговорен за правилната употреба.
 • Не сядайте върху подлакътниците и гърба – ако все пак го правите, нека да е внимателно.
 • Не скачайте върху дивана – допустимо е само за малки деца.
 • При пренасяне на дивана махнете всички седални и гръбни възглавници и носете само конструкцията – това облекчава теглото на дивана и намалява възможните повреди при транспорта.
 • Доколкото е възможно, избягвайте ритането на челото на дивана.
 • Не ходете по разтегнатото за спане легло – точковото натоварване може да причини повреда на поддържащите ламели.
 • Не дърпайте меката мебел.

 

Отстранете петното незабавно.
Използваните препарати за почистване на петна тествайте върху „скрити” петна.
За да се избегнете ефекта на „ореола” около петното, работете от външната страна на петното към неговия център Когато използвате течен препарат, не го изливайте директно върху дамаската, по-добре използвайте кърпа за почистване.
Попивайте внимателно и не търкайте.
По възможност изплакнете, за да отстраните остатъчния препарат.
Не сядайте върху почистеното място преди напълно да е изсъхнало.

Сваляема тапицерия – дамаска

Сваляемата тапицерия е най-добрият възможен избор за поддръжка. Отнасяйте се със свалените калъфи както към най-любимите си дрехи – никакви високи градуси (обикновенно до 30°С), без центрофуга и пресушаване. Винаги перете цялата тапицерия заедно – така няма опасност да се получи разлика в цветовете между отделните части. Обикновено се получава до 5% свиване на плата, което се отпуска скоро, ако се съблюдават горните инструкции. Препоръчваме при по-често пране да си поръчате калъф от американ под тапицерията – това предотвратява раместването на ватата и облекчава свалянето и слагането на тапицерията.
Не оставяйте диваните на слънце – това може да изсветли цвета на дамаската. Използвайте завеси или щори.
В повечето случай е препоръчително да се използва химическо чистене.

Несваляема тапицерия – дамаска

Най-добрият начин за поддръжка на несваляема тапицерия е редовното почистване с прахосмукачка с мек накрайник. Избягвайте използването на твърда четка – това може да повреди някои дамаски. Ако използвате препарат за пране на място , изпробвайте първо на някое незабележимо място и ако цветовете не избелеят, тогава го ползвайте навсякъде.
Не оставяйте диваните на слънце – това може да изсветли цвета на дамаската. Използвайте завеси или щори.
Добър избор е да се повика фирма за почистване.

Несваляема тапицерия – естествена кожа

Естествената кожа е натурален продукт. Тя диша и има идивидуални характеристики, сред които са чарът и красотата на животинската маскировка. Тя често носи следи от миналото като белези, порязвания, разтягане и различно окосмяване. Тези белези по никакъв начин не влият върху качеството на кожата. С времето тези места развиват патина, която подобрява нейната красота.
Вариации в цвета
Няма две еднакви кожи. Изсушителите и боите проникват до различна дълбочина в различните части на кожата. Въпреки технологиите и опита на производителите, не е възможно да се произведат две напълно еднакви кожи.
Съвременната обработка на кожата задоволява клиенските изисквания за мекота и еластичност по време на живота на мебелите. Тези изисквания са в противоречие с изпънатата форма, в която клиентите купуват своя диван. Нормално е първите няколко седмици на употреба да доведат до гънки и намачквания, които не бива да ви притесняват.
Инструкции за ползване
Обикновено ние не забелязваме огромното количество прах, който се натрупва по дивана. Във вашата гарнитура са вложени много труд и специално отношение. Тези инструкции биха удължили многократно живота на вашия диван.

 • Когато отсъствате задълго, покривайте диваните.
 • Веднъж седмично бършете праха от вашия диван с мека влажна кърпа. Не използвайте препарати, които могат да увредят кожата. Използваните препарати за подръжка на кожа не трябва да съдържат вакса, масла или силикон, защото тези вещества състаряват кожата във времето.
 • Не оставяйте диваните на слънце и топлина. Слънцето може да изсветли цвета на кожата, а топлината – да я отпусне. Използвайте завеси или щори.
 • Диванът е направен да се седи удобно на него, затова го ползвайте така. Ако седите по подлакътниците и гърба му, може да деформирате и разтегнете кожата.
 • Играчки, остри предмети, животински нокти нараняват кожата по невъзстановим начин. Следите от химикалка са напълно неизтриваеми поради химическата реакция на мастилото с кожата. Не се опитвайте да ги изтриете – само ще повредите повече кожата.

Несваляема тапицерия – изкуствена кожа

Изкуствената кожа днес дава уникални възможности по отношение на дизайна на вашия диван. Поддържа се по-лесно от естествената кожа. Все пак тя не диша като естествената кожа, затова е добре седалните възглавници да бъдат от дамаска. Могат да се избегнат много от проблемите с поддръжката, ако се спазват инструкциите по-долу.

 • Когато отсъствате задълго, завивайте диваните.
 • Веднъж седмично бършете праха от вашия диван с мека влажна кърпа. Ако има петно, е добре веднага да се избърше с мека кърпа. Може да използвате и обикновен сапун с топла (по възможност дестилирана) вода. Може да почиствате често дивана така.
 • Не оставяйте диваните на слънце и топлина. Слънцето може да изсветли цвета на кожата, а топлината – да я отпусне. Използвайте завеси или щори.
 • Диванът е направен да се седи удобно на него, затова го ползвайте така. Ако седите по подлакътниците и гърба му, може да деформирате и разтегнете кожата.
 • Играчки, остри предмети, животински нокти нараняват кожата по невъзстановим начин. Следите от химикалка са напълно неизтриваеми поради химическата реакция на мастилото с изкуствената кожа. Не се опитвайте да ги изтриете – само ще повредите повече кожата.
TOP