НОВИНИ ОТ БРАНША И ОТ ЗОРА СТИЛ

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0473-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „ЗОРА СТИЛ“ ООД

Обща стойност: 89 519 лв., от които 76 091.15 лв. европейско и  13 427.85 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.02.2021 г.
Край: 11.05.2021 г.

TOP