Професионализъм и перфекционизъм

Това е нашето кредо!

Винаги има какво да подобрим... и го правим!

Кое е важно за нас?

  1. Производството на мебели с възможно най-високо качество, в съответствие с всички съвременни тенденции и технологии;
  2. Отговорност и контрол от ръководството на всяко ниво на производствения процес;
  3. Постоянно внедряване на методи за мотивация на екипа ни;
  4. Постоянен стремеж към усъвършенстване;
  5. Индивидуален подход към потребностите на всеки наш клиент.

"ЗОРА СТИЛ" е член на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Компанията следва политика на намаляване на разходите за производство, покачване на ефикасността на работа и същевременно поддържа високо качество на крайния продукт. За тази цел „Зора Стил“ ООД започна процес на пълна реновация на своята производствена база, като ще бъдат закупени нови машини и подменени технологично остарелите.

TOP